โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบธนาคาร ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มิ.ย. 2563 13:56 ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 10,820 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ย. 2563 13:15

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล