ผลการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการนนทรี ทูโก ร้านค้าจำหน่ายอาหาร และร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่ม ในปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ นนทรี ทูโก ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร >>> click

ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร >>> click

ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายน้ำดื่ม ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร >>> click

 


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 พ.ค. 2558 17:31 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 2,112 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 11 พ.ค. 2558 17:33

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล