โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุกหลักสูตร  รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว*** 

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น.   ณ สนามโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)

   

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

    

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP:English Program)

   

 

 

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  17.00 น.

และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 มี.ค. 2563 19:47 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 26,781 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2563 15:01

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล