โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

               

   

**เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของข้อมูลโรงเรียนจึงขอ ยกเลิก ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับเดิม และให้ใช้ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข) แทน **

  

 


​  สมัครเรียนห้องเรียนปกติ ปีการการศึกษา 2563  


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มี.ค. 2563 16:03 ธนัญภรณ์ รื่นเริง จำนวนที่ดู 27,594 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 24 มิ.ย. 2563 15:10

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล