ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

>>>>  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  <<<<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พ.ย. 2562 10:14 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 6,182 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล