โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ผู้ประสานงานหลัก 
นางสาวชุติมา  ชำนิ  094-439-9393
นางนิตยา   นาโควงษ์  089-116-7190

1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1 - 3
     นางจิระประภา จันทร์ศรี  (โทร. 091-067-1703)

2.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.4 – 6
     นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม (โทร. 087-089-4977)

3.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 - 3
     นางสาวปภัสรา  ตาสุข  (โทร. 087-189-4282)

4.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 – 6
     นางสาวกัลยา  ทานกระโทก  (โทร. 088-355-0837)

5.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 - 3
     นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์   (โทร. 090-839-1232)

6.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 – 6
     นางสาวพิมพ์ณพัต  ทรัพย์พล   (โทร. 081-362-2810)

7.  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 – 3
     นางสาวอัญชลี  เชื้อสะอาด  (โทร. 099-161-5566)

8.  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 – 6
     นางมานิตา  เจริญองอาจ  (โทร. 090-972-2061)

9.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 – 3
     นายดนัย   ขันทอง   (โทร. 095-248-2546)

10.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 – 6
       นายสิทธิชัย   บุญนาค   (โทร. 086-663-6123)

11.  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 – 3
       นายอภิชัย   จิตรไพศาล   (โทร. 090-952-9983)

12.  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – 6
       นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์   (โทร. 082-495-6535)

13.  การแข่งขันซูโดกุ ม.1 – 3
       นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์   (โทร. 097-132-3200)

14.  การแข่งขันซูโดกุ ม.4 – 6
       นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์   (โทร. 097-132-3200)

15.  การแข่งขันเวทคณิต ม.1 – 3
       นางสาวกาญธนา  ลออสิริกุล   (โทร. 088-200-4395)

 

Website : https://central69.sillapa.net/sm-central/


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ต.ค. 2562 14:24 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 627 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2562 14:25

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล