ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 มีการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแจ้งให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน,ผู้ฝึกสอน และให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย ค่ะ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ก.ย. 2562 10:28 สวนสินพุทธ ใจรักษ์จันทร์ จำนวนที่ดู 1,496 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 ก.ย. 2562 18:48

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล