งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ 


 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.ย. 2562 19:11 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 12,663 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 2 ต.ค. 2562 14:29

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล