ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4***

โครงสร้างวิทยาศาสตร์ บัญชีสำรองลำดับที่ 1-5

โครงสร้างศิลปศาสตร์(คณิตศาสตร์) บัญชีสำรองลำดับที่ 1

 

มามอบตัว ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

เวลา 08.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรเข้าห้องสอบมาด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

1. สำเนาทะเบียนของนักเรียน  2. สำเนาทะเบียนของบิดา

3. สำเนาทะเบียนของมารดา (พร้อมฉบับจริง)

กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านให้นำสูติบัตรมาด้วย

4. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 2 รูป  5. รูปถ่ายบิดา มารดา คนละ 1 รูป

6. ใบ ปพ.1 (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมตัวจริง

ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ห้องเรียนปกติ = 5,920 บาท

ค่าเรียนปรับพื้นฐาน = 1,000 บาท

***** หากไม่มาดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ *****


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 เม.ย. 2562 18:41 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 4,004 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 พ.ค. 2562 12:41

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล