ประกาศศูนย์ประสานงานและเครือข่ายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนตามความสมัครใจ ดังนี้
>>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 เม.ย. 2558 16:45 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,805 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 16 เม.ย. 2558 16:52

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล