ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก***

***ลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว และฟังคำชี้แจง*** 

ในวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 น. ณ โดมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรเข้าห้องสอบมาด้วย

 

 

 

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา  17.00 น.

และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  

 

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 เม.ย. 2562 22:54 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 21,214 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 7 พ.ค. 2562 12:42

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล