SSP Mini marathon ครั้งที่ 2

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School


กำหนดการ
05.00 น.          ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนโดยพร้อมติดหมายเลขเสื้อ (หมายเลขเสื้อต้องติดที่หน้าอกเสื้อเท่านั้น)

05.30 น.          ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันบริเวณจุดปล่อยตัว สนามกีฬาโดมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
06.00 น.          ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน
06.15 น.          ประธานในพิธี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชกาารจังหวัดสมุทรปราการกล่าวเปิดพิธี
                     และปล่อยตัวผู้แข่งขัน
09.00 น.          ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท และมอบเหรียญรางวัล
09.30 น.          สิ้นสุดการแข่งขัน SSP Mini marathon ครั้งที่ 2  

 

ของที่ระลึก และรางวัล

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน  วิ่งฯ ได้รับเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว

- ถ้วยรางวัล แบ่งเป็น 2 รุ่น    1. ชาย : หญิง  อายุไม่เกิน 18 ปี   ที่ 1,2,3

                                     2. ชาย : หญิง  อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป  ที่ 1,2,3

- เหรียญรางวัลแจก 1,000 เหรียญ   ชาย  500 เหรียญ  และหญิง 500 เหรียญ   ไม่แยกรุ่น


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ม.ค. 2562 11:40 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 7,870 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 ม.ค. 2562 16:40

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล