เอกสารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

เอกสารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

1. เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล-ปรับปรุง-2561

2. แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561

4. เกณฑ์ OBECQA

5. ข้อกำหนดสำหรับการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินการ 

6. เอกสารแนวทางเวทีศักยภาพ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ม.ค. 2562 13:36 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 20,235 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 3 ม.ค. 2562 13:50

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล