ประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one จำนวน 165 เครื่อง 


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2561 21:09 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 3,798 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล