การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน   

ตามโครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางคณิตสาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์  กำหนดการสอบการแข่งขันแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้ 

  1. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561         ระดับชั้น ม.4 และ ระดับชั้น ม.6
  2. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561       ระดับชั้น ม.3 และ ระดับชั้น ม.5
  3. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561    ระดับชั้น ม.1 และ ระดับชั้น ม.2

การสอบแข่งขันครั้งนี้ใช้ข้อสอบปรนัยประเภทเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เวลา 90 นาที และดำเนินการสอบตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. 

 

>>> ตารางสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน<<<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ส.ค. 2561 14:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 2,641 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 16 ส.ค. 2561 15:01

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล