กำหนดวันสอนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กำหนดวันเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>>>>>>>  File  <<<<<<<

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ค. 2561 20:20 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 1,888 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 18 ก.ค. 2561 20:32

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล