การประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ขนาด 630 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 ก.ค. 2561 10:40 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 3,203 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 26 พ.ย. 2561 18:21

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล