ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน

คำชี้แจง

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามบัญชีสำรอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงินและมอบตัว ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

เอกสารที่ต้องนำมามอบตัว (เอกสารทุกอย่างนำตัวจริงมาแสดงด้วย)

1.) สำเนาใบ ปพ.1 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พ่อ แม่ และนักเรียน

3) รูปถ่ายนักเรียน ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปพ่อ แม่ 

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 เม.ย. 2561 16:53 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 3,743 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 8 พ.ค. 2561 16:11

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล