ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ  

ให้ไปรายงานตัว รับเอกสาร และประชุมผู้ปกครอง 

ในวันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 มี.ค. 2561 23:30 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,456 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2561 10:53

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล