ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP) (เรียกลำดับที่ 5) 

เด็กชายจิรภัทร  ทวิพฤกษ์สิริกุล

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP:English Program) (เรียกลำดับที่ 7 - 9)

เด็กหญิงสิริภิชา  บัวงาม

เด็กชายพันธุ์ธัช  พูลสวัสดิ์

เด็กหญิงธมลวรรณ  เต่าทอง

--------------------------------------------------------------------

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP) (เรียกลำดับที่ 2)

เด็กหญิงบุษเกศ  ศรีสตรียานนท์

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) (เรียกลำดับที่ 4)

นายภานุวัฒน์  ประกอบกูล

 

คำชี้แจง

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามบัญชีสำรอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกหลักสูตร

ให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 มี.ค. 2561 09:39 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,993 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2561 10:52

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล