ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองทุกโครงสร้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP) (เรียกลำดับที่ 1-4) 

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (SP2) (เรียนลำดับที่ 1-4) 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP:English Program) (เรียกลำดับที่ 1-6)

 

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP) (เรียกลำดับที่ 1)

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) (เรียกลำดับที่ 1-3)

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP:Mini English Program) (เรียกลำดับที่ 1-3)

 

คำชี้แจง

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามบัญชีสำรอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกหลักสูตร

ให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มี.ค. 2561 17:31 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,770 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2561 10:51

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล