ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุกหลักสูตร  ลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารและฟังคำชี้แจง*** 

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00

ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

 

หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)

 

หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(MEP:Mini English Program)

 

 

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  17.00 น.

และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มี.ค. 2561 23:49 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 6,346 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2561 10:51

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล