โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประชาสัมพันธ์สถานที่จอกรถงาน SSP Mini marathon...

จอดรถได้ที่ .....

1. Fitness ข้างรร.สตรีสมุทรปราการ

2. การไฟฟ้าสมุทรปราการ

3. I mall


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ม.ค. 2561 08:41 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 667 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 22 ม.ค. 2561 08:26

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล