ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

*** ให้นักเรียนบัญชีสำรองตามประกาศ รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว***

ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ

หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์

>>> โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)   ลำดับที่ 1

>>> โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน)   ลำดับที่ 1

>>> โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)   ลำดับที่ 1-2

>>> โครงสร้างวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ลำดับที่ 1-4


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 เม.ย. 2560 17:36 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 3,648 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2560 22:30

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล