ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

*** ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว***

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์

                          

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ตามบัญชีสำรอง

             โดยจะประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 เม.ย. 2560 21:53 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 8,632 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2560 22:29

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล