ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ  ให้ไปรายงานตัว รับเอกสาร และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

>>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 มี.ค. 2560 21:21 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 5,950 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2560 22:29

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล