ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ม.4 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศเรียกบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

>>>  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)   ลำดับที่ 9-10

>>> ประกาศบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ (SSP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ลำดับที่ 11 - 12

ให้นักเรียนไปรายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ สำนักงานวิชาการ อาคารอเนกประสงค์

*** คำชี้แจงการมารายงานตัว ***


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มี.ค. 2560 12:18 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 3,969 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 มี.ค. 2560 14:51

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล