ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

*** ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุกหลักสูตร  ลงชื่อและรับเอกสารการมอบตัว
ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560   เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมสบสมัย อาคารสบสมัย บุราวาศ ชั้น 2

>>> บัญชี ก หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)
>>> บัญชีสำรอง

 

>>> บัญชี ก หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
>>> บัญชีสำรอง

 

>>> บัญชี ก หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP:Mini English Program)
>>> บัญชีสำรอง

 

*** ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ 
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา  17.00 น. และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 มี.ค. 2560 20:22 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 6,972 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 10 มี.ค. 2560 13:10

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล