ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูสังคม และ ครูนาฏศิลป์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

อ่านรายละเอียด


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 ธ.ค. 2559 10:27 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 1,664 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล