ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ธ.ค. 2559 11:50 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 5,142 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล