สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประกาศสอบราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาด 750 KG ความเร็ว 60 m/s พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง  ราคากลาง 1,350,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 พ.ย. 2559 12:59 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,268 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 พ.ย. 2559 12:59

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล