เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย STEM กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา สังกัดสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วย STEM กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
สังกัดสมุทรปราการ     >>>คลิกที่นี้<<<


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 มิ.ย. 2559 14:04 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 2,491 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 22 ส.ค. 2559 14:52

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล