การอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2 และ 1/3 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2 และ 1/3 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิธีการแก้ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของ วัดแววคณิตศาสตร์ การฝึกความคิดบนพื้นฐานสะเต็มศึกษา (STEM Education) และการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนนานาชาติ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559) รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. และวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึงวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.30 น.ทางโครงการพิจารณาแล้วว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อการพัฒนาสู่การเรียนรู้

 

ตารางกิจกรรมวันเสาร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/2 และ 1/3

พัฒนา IQ และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

08.00-15.00 น.

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

08.00-15.00 น.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

08.00-15.00 น.

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

08.00-15.00 น.

 

 

ตารางเรียนรู้วิชาการสนุกสนานกับวิทย์ คณิต คอม อังกฤษ

วั/เดือน/ปี

เวลา

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

08.00-12.30 น.

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

08.00-12.30 น.

 

 

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 พ.ค. 2559 20:01 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 2,515 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 22 ส.ค. 2559 14:49

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล