โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พ.ย. 2558 13:43 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,539 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2558 13:43

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล