โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ข่าวประกาศทั้งหมดมี621 เรคคอร์ด
หัวข้อ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 มี.ค. 2565 17:44/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 2,676 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 8 มี.ค. 2565 23:10/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 5,851 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 8 มี.ค. 2565 15:44/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 904 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 7 มี.ค. 2565 23:56/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 10,988 ครั้ง
มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 5 มี.ค. 2565 12:04/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,907 ครั้ง
มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 5 มี.ค. 2565 12:03/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,150 ครั้ง
ประกาศและระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2 มี.ค. 2565 08:50/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 8,834 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 1 มี.ค. 2565 14:29/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 865 ครั้ง
ตารางสอบและการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 ก.พ. 2565 09:10/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,491 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 26 ก.พ. 2565 17:09/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,732 ครั้ง
แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 25 ก.พ. 2565 12:36/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,235 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน / วันที่ 25 ก.พ. 2565 12:19/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 966 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 22 ก.พ. 2565 14:51/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 761 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขัน KidBright on Stage
หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน / วันที่ 22 ก.พ. 2565 08:40/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,375 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรม SSP IS FAIR 2022
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 17 ก.พ. 2565 11:24/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,383 ครั้ง
กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 15 ก.พ. 2565 15:56/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 3,202 ครั้ง
มอบทุนการศึกษาใหักับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 9 ก.พ. 2565 11:29/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,384 ครั้ง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 8 ก.พ. 2565 17:02/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 561 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 7 ก.พ. 2565 14:18/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 595 ครั้ง
ประกาศและระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 4 ก.พ. 2565 12:43/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 8,517 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล