โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ข่าวประกาศทั้งหมดมี697 เรคคอร์ด
หัวข้อ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 24 พ.ค. 2566 17:49/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 956 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 22 พ.ค. 2566 14:27/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 399 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 18 พ.ค. 2566 18:29/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 5,499 ครั้ง
ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน / วันที่ 18 พ.ค. 2566 09:22/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 436 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 12 พ.ค. 2566 17:13/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 471 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 12 พ.ค. 2566 17:11/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 466 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 3 พ.ค. 2566 15:46/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 1,251 ครั้ง
แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 เม.ย. 2566 10:45/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,853 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 25 เม.ย. 2566 16:30/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 584 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 21 เม.ย. 2566 08:21/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 345 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Labboy)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 21 เม.ย. 2566 08:12/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 371 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LABBOY)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 20 เม.ย. 2566 09:20/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 281 ครั้ง
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย
หมวดหมู่ เรื่องทั่วไป / วันที่ 20 เม.ย. 2566 08:41/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,236 ครั้ง
ประกาศการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 15 เม.ย. 2566 07:04/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 10,285 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 5 เม.ย. 2566 12:12/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 743 ครั้ง
ประกาศสำรอง เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2 เม.ย. 2566 16:52/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 3,888 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 มี.ค. 2566 18:49/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 1,916 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 มี.ค. 2566 00:02/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 8,517 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 มี.ค. 2566 17:44/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 2,408 ครั้ง
การยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 มี.ค. 2566 09:21/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,222 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล