โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 401 เรคคอร์ด
หัวข้อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 24 พ.ค. 2564 20:30/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 9,735 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 23 พ.ค. 2564 22:13/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 19,334 ครั้ง
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 20 พ.ค. 2564 11:18/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 4,939 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 19 พ.ค. 2564 18:24/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 4,467 ครั้ง
แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 18 พ.ค. 2564 10:57/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 2,469 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 พ.ค. 2564 10:25/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 9,570 ครั้ง
ประกาศเลื่อนเรียนปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 8 พ.ค. 2564 10:57/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1,708 ครั้ง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 เม.ย. 2564 09:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 7,352 ครั้ง
ประกาศ เลื่อนการส่งเอกสาร ปพ.1 ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 เม.ย. 2564 11:50/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 2,265 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 เม.ย. 2564 17:05/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 4,000 ครั้ง
ประกาศและระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 9 เม.ย. 2564 16:38/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 12,076 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 7 เม.ย. 2564 19:15/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 17,617 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 มี.ค. 2564 10:37/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 6,292 ครั้ง
ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 8 มี.ค. 2564 09:03/ โดย ธนัญภรณ์ รื่นเริง / ดู 14,818 ครั้ง
ประกาศเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 26 ก.พ. 2564 14:14/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,309 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 23 ก.พ. 2564 13:30/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,782 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม ลำดับที่ 1-100 โครงการ SSP Pre-Entrance M.1
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ก.พ. 2564 15:42/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 4,455 ครั้ง
ประกาศการลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ก.พ. 2564 12:23/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,497 ครั้ง
ประกาศคะแนนทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ก.พ. 2564 08:58/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 5,904 ครั้ง
ประกาศจากโครงการสอนเสริมวันเสาร์
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 ก.พ. 2564 11:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,144 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล