โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 376 เรคคอร์ด
หัวข้อ
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 พ.ค. 2564 10:25/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 9,312 ครั้ง
ประกาศเลื่อนเรียนปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 8 พ.ค. 2564 10:57/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 1,594 ครั้ง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 เม.ย. 2564 09:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 7,252 ครั้ง
ประกาศ เลื่อนการส่งเอกสาร ปพ.1 ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 เม.ย. 2564 11:50/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 2,203 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 เม.ย. 2564 17:05/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 3,895 ครั้ง
ประกาศและระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 9 เม.ย. 2564 16:38/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 11,539 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 7 เม.ย. 2564 19:15/ โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา / ดู 17,228 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 มี.ค. 2564 10:37/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 6,146 ครั้ง
ประกาศและระเบียบการรับสมัครนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 8 มี.ค. 2564 09:03/ โดย ธนัญภรณ์ รื่นเริง / ดู 14,483 ครั้ง
ประกาศเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 26 ก.พ. 2564 14:14/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,154 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 23 ก.พ. 2564 13:30/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,617 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม ลำดับที่ 1-100 โครงการ SSP Pre-Entrance M.1
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ก.พ. 2564 15:42/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 4,142 ครั้ง
ประกาศการลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ก.พ. 2564 12:23/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,274 ครั้ง
ประกาศคะแนนทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ก.พ. 2564 08:58/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 5,571 ครั้ง
ประกาศจากโครงการสอนเสริมวันเสาร์
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 ก.พ. 2564 11:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,084 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 ก.พ. 2564 09:12/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 4,399 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 9 ก.พ. 2564 11:38/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 17,928 ครั้ง
ประกาศจากโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 1 ก.พ. 2564 15:48/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,305 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบโครงการ SSP​ Pre-Entrance M.1 (เพิ่มเติม)​
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 ม.ค. 2564 15:56/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 3,448 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ​ เรื่อง​ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 ม.ค. 2564 15:57/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,464 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล