โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 414 เรคคอร์ด
หัวข้อ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 15 ก.ย. 2566 12:06/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 3,446 ครั้ง
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 20 ก.ย. 2566 14:23/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 168 ครั้ง
ขอเชิญร่วมฟังสอดพระอภิธรรมศพ นางศรีพงศ์ ศรีเสริมวงศ์
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 17 ก.ย. 2566 16:46/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 225 ครั้ง
วันแห่งเกียรติยศและความทรงจำ ประจำปี 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 16 ก.ย. 2566 13:05/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 119 ครั้ง
ร่วมใจแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 16 ก.ย. 2566 12:32/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 68 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 4 ก.ค. 2566 13:53/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 9,603 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 สมุทรปราการเกมส์
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 5 มิ.ย. 2566 17:25/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 820 ครั้ง
ขอขอบพระคุณผู้แสดงความจำนงร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 31 พ.ค. 2566 15:04/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 1,699 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 27 พ.ค. 2566 08:46/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,094 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 18 พ.ค. 2566 18:29/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 5,517 ครั้ง
แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 เม.ย. 2566 10:45/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,855 ครั้ง
ประกาศการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 15 เม.ย. 2566 07:04/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 10,290 ครั้ง
ประกาศสำรอง เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 2 เม.ย. 2566 16:52/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 3,897 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 มี.ค. 2566 18:49/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 1,925 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 30 มี.ค. 2566 00:02/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 8,521 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 มี.ค. 2566 17:44/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 2,413 ครั้ง
การยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 มี.ค. 2566 09:21/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,226 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 มี.ค. 2566 00:09/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 18,193 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 19 มี.ค. 2566 15:23/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 13,104 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 16 มี.ค. 2566 00:08/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 7,319 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล