โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard Schoolตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
15 ก.ย. 2566 12:06 / ดู 3,446 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566     ...

ewean
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2566 20 ก.ย. 2566 14:23 / ดู 168 ครั้ง
ขอเชิญร่วมฟังสอดพระอภิธรรมศพ นางศรีพงศ์ ศรีเสริมวงศ์ 17 ก.ย. 2566 16:46 / ดู 225 ครั้ง
วันแห่งเกียรติยศและความทรงจำ ประจำปี 2566 16 ก.ย. 2566 13:05 / ดู 119 ครั้ง
ร่วมใจแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ 16 ก.ย. 2566 12:32 / ดู 68 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 4 ก.ค. 2566 13:53 / ดู 9,603 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 สมุทรปราการเกมส์ 5 มิ.ย. 2566 17:25 / ดู 820 ครั้ง
ขอขอบพระคุณผู้แสดงความจำนงร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา 31 พ.ค. 2566 15:04 / ดู 1,699 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 27 พ.ค. 2566 08:46 / ดู 2,094 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 18 พ.ค. 2566 18:29 / ดู 5,517 ครั้ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
18 พ.ค. 2566 09:22 / ดู 439 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "เกียรติคุณประกาศ" การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22     นายศุภกฤต แซ่หลิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 25 ก.พ. 2565 12:19 / ดู 1,894 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขัน KidBright on Stage 22 ก.พ. 2565 08:40 / ดู 3,221 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2564 13:22 / ดู 2,520 ครั้ง
รายงานการพัฒนา เรื่อง ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ ตามแนวทางทศพิธราชธรรม 29 เม.ย. 2563 12:26 / ดู 4,031 ครั้ง
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการคิด (สำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 29 เม.ย. 2563 12:17 / ดู 402,416 ครั้ง
O-net 100 คะแนนเต็ม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2562 21:36 / ดู 5,881 ครั้ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 29 มี.ค. 2562 08:56 / ดู 5,690 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 31 ม.ค. 2562 08:15 / ดู 4,505 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 1 พ.ย. 2561 12:09 / ดู 4,772 ครั้ง
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด »

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ภาพกิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 16 ก.ย. 2566 12:55 / ดู 58 ครั้ง
ภาพกิจกรรม วันเกียรติยศนนทรี สตรีสมุทรปราการ 16 ก.ย. 2566 12:43 / ดู 53 ครั้ง
รวมภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด 16 ก.ย. 2566 12:40 / ดู 46 ครั้ง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 6 มิ.ย. 2566 09:29 / ดู 2,462 ครั้ง
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 20 เม.ย. 2566 08:41 / ดู 1,244 ครั้ง
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 9 ส.ค. 2565 10:33 / ดู 2,135 ครั้ง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 19 พ.ค. 2565 13:49 / ดู 9,571 ครั้ง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 9 มิ.ย. 2564 18:42 / ดู 3,149 ครั้ง
สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง 15 ม.ค. 2564 19:58 / ดู 3,054 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 9 พ.ค. 2561 10:04 / ดู 5,178 ครั้ง
อ่านข่าวเรื่องทั่วไปทั้งหมด »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช้าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 24 มี.ค. 2566 07:46 / ดู 646 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 10 มี.ค. 2566 13:43 / ดู 701 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 2566 20:00 / ดู 8,429 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 15 ก.พ. 2566 12:26 / ดู 570 ครั้ง
รับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 23 ม.ค. 2566 10:01 / ดู 21,123 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 8 มี.ค. 2565 15:44 / ดู 1,796 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 1 มี.ค. 2565 14:29 / ดู 1,667 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2564 13:42 / ดู 2,732 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 23 มี.ค. 2564 19:55 / ดู 2,625 ครั้ง
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 16 มี.ค. 2564 09:31 / ดู 2,936 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด »

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา 21 ก.ย. 2566 18:44 / ดู 34 ครั้ง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 21 ก.ย. 2566 13:53 / ดู 44 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (เงินรายได้สถานศึกษา) 20 ก.ย. 2566 18:47 / ดู 35 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 1 มิ.ย. 2566 15:58 / ดู 427 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 31 พ.ค. 2566 15:48 / ดู 396 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 29 พ.ค. 2566 10:00 / ดู 345 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่โสต 25 พ.ค. 2566 15:02 / ดู 356 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ) 24 พ.ค. 2566 17:49 / ดู 961 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 22 พ.ค. 2566 14:27 / ดู 400 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 12 พ.ค. 2566 17:13 / ดู 473 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศรับสมัครงานทั้งหมด »

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล