โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี660 เรคคอร์ด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 2561 16:18 / ดู 1,130 ครั้ง
เกษตรพึ่งพาตนเอง
10 ส.ค. 2561 14:33 / ดู 560 ครั้ง
พิธีตั้งศาลพ่อปู่ชัยมงคล
6 ส.ค. 2561 09:50 / ดู 675 ครั้ง
อบรมการผลิตไบโอดีเซล
6 ส.ค. 2561 09:12 / ดู 613 ครั้ง
แห่เทียนพรรษา
26 ก.ค. 2561 14:03 / ดู 679 ครั้ง
การออมเงินกับธนาคารออมสิน
9 ก.ค. 2561 14:29 / ดู 680 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล