โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี660 เรคคอร์ด
ถวายเทียนพรรษา
11 ก.ค. 2562 21:22 / ดู 391 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนพรรษา
10 ก.ค. 2562 12:28 / ดู 475 ครั้ง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
10 ก.ค. 2562 12:16 / ดู 538 ครั้ง
กิจกรรมติว GAT
25 มิ.ย. 2562 21:27 / ดู 300 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
21 มิ.ย. 2562 07:02 / ดู 435 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 2562 15:18 / ดู 756 ครั้ง
กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง
12 มิ.ย. 2562 08:14 / ดู 466 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อม
10 มิ.ย. 2562 14:38 / ดู 631 ครั้ง
SSP EP/MEP SEASD Camp 2019
10 มิ.ย. 2562 14:07 / ดู 772 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล