โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี660 เรคคอร์ด
สตรีกราบครูวันสงกรานต์
3 เม.ย. 2561 17:43 / ดู 999 ครั้ง
EP&MEP OUR POTENTIAL
25 มี.ค. 2561 13:40 / ดู 522 ครั้ง
๘๐ ปี สตรีฯ Festival
25 มี.ค. 2561 11:37 / ดู 770 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติโครงการ
19 มี.ค. 2561 14:57 / ดู 456 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล