การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนศูนย์ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปรกาาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนศูนย์ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 1 เม.ย. 2566 07:24 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 772 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล