โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

อบรมโครงงานคณิตศาสตร์ห้อง SMTE นักเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสบสมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 16 มี.ค. 2566 14:50 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 4,398 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล