โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การสอบธรรมสนามหลวง นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 15 พ.ย. 2565 12:33 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 247 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล