โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กิจกรรมติว TGAT ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 14 พ.ย. 2565 14:54 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 135 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล