โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพบรรยากาศของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการในพิธีเปิดงานและห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 ต.ค. 2565 10:36 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 611 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล