โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดพิธีอำลาสถาบันของคณะครูและบุคลากรฯ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 ก.ย. 2565 12:28 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 268 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล