โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง และสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงาน "วันเกียรติยศนนทรี สตรีสมุทรปราการ" พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ยุวกาชาด กองเกียรติยศ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 ก.ย. 2565 15:49 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 338 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล